Ryhmittymät ja Uusi Tukholma
Uusi Tukholma ja sen lähialueet pitävät sisällään seuraavat yleisesti tunnetut ryhmät.

Rojalistit
Rojalistit on yhteinen nimi laajalle joukolle ihmisiä, jotka muodostavat Uuden Tukholman kantaväestön ytimen. Heidät voidaan jakaa neljään alaryhmään: kuninkaalliset, kansalaiset, demokraatit ja anarkistit.

Kuninkaalliset
Heidän sanotaan olevan sotaa edeltäneen Ruotsin kuningashuoneen viimeisiä jäseniä. Vaikka tätä väitettä ei ole kai todistettu koskaan täysin vedenpitävästi, ei heidän valtaansa kyseenalaisteta. Kuninkaallisten asemaa turvaavat karoliinit, salainen poliisi sekä muiden ryhmien kanssa solmitut sopimukset. He eivät asu enää Uuden Tukholman kamaralla vaan vanhan kaupungin yllä leijuvassa Ensimmäisessä kaupungissa. Kuninkaallisten valta perustuu käytännössä siihen seikkaan, että heillä on hallussaan sekä keino tuottaa puhdasta vettä että puhdistettu ja saastumiselta suojattu hedelmällinen maa-alue ravinnon tuottamiseen. Nyt vuonna 267 SJ (sodan jälkeen) hallitsijaparin asema on vahva. Hovista ei pahemmin pidetä, mutta Kuningas Juhana V:n ja hänen puolisonsa kuningatar Kristiinan kansansuosio on korkealla. Kuningashuone myy varannoistaan puhdasta vettä ja suojassa kasvatettua ruokaa alamaisilleen reilusti alle vapaan katukaupan hintojen. Kauan eläköön kuningas!

Rojalistidemokraatit
Demokraatit ovat piikki kuninkaallisten lihassa. He ovat vanhan kaupungin ainoa virallinen oppositio, jota kruunun täytyy kuulla. Kuninkaalliset eivät varmasti pahastuisi, mikäli tämä aitoa kansanvaltaa kannattava, kansalaisuusoikeutta kaikkien vyöhykkeiden ihmisille vaativa ja kuninkaan aseman heti mahdollisuuden tullen seremonialliseksi "palauttava" instanssi katoaisi Uudesta Tukholmasta. Toistaiseksi voimassa olevan vanhan lain mukaan heillä on oikeus olla mukana kaikessa valtakuntaa koskevassa päätöksenteossa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että he voivat tuoda julki näkemyksensä jokaisesta virallisesti käsiteltävästä asiasta. Viime aikoina tämä on yhä useammin ollut kuningashuoneen näkemyksen vastainen ja saanut yhä kasvavaa kannatusta kansankin keskuudessa. Kuninkaallisen uutishuoneen ja tietotoimiston (myöh. KUT) mukaan demokraatteja on alle 2 % Uuden Tukholman väestöstä. Rojalistidemokraateilla ei ole logoa.

Kansalaiset

Kansalaisia on kahta kastia. Vuotuisen taksvärkkinsä kruunulle maksavilla, vakituisessa osoitteeessa vanhassa kaupungissa asuvilla, on kansalaisuustodistus. Vakituinen osoite tarkoittaa korkeahkon maavuokran maksamista. Kaksiviikkoisen taksvärkin voi sukupuolesta riippumatta suorittaa sotapalveluksena nostoväessä, maatyöllä tai erikoispalveluksilla. Veroja ei kansalaisilla ole. Vaatimukset koskevat vain täysi-ikäisiä. Alaikäinen voi saada kansalaisuustodistuksen, mikäli hänen molemmilla vanhemmillaan sellainen on. Lisäksi tulee voida esittää virallinen syntymätodistus, jossa todetaan lapsen olevan vanhempiensa dna-kokeella varmennettu jälkeläinen. Väärennettyjä todistuksia myydään paljon mustassa pörssistä. Vanha kaupunki on suurelta osin rakennettu uudestaan, ja sieltä löytyy useimmat sotaa edeltäneen kaupungin mukavuudet aina puistoista elokuvateattereihin. Alueen itä- ja eteläreunamilla on yhä saneerausta odottavia rakennuksia, joissa kilpailu jaetuista huoneistoista on toisinaan varsin kovaa. Koko ajan kiristyvällä maavuokralla osoitteen pitkäaikainen säilyttäminen on useille vaikeaa. Vain reilu kymmenentuhatta onnekasta kuuluu tähän ryhmään. Loput kansalaiset ovat enemmän tai vähemmän oman onnensa nojassa. Lähes 4/5 kaupungin vaikutuspiirissä elävistä ei omaa kansalaisuustodistusta. He joutuvat viettämään elämänsä vanhan kaupungin suojaavien päämuurien ja alati miehitettyjen vartiotornien tuoman suojan ulkopuolella. Esikaupunkialue jakautuu edelleen useampiin vyöhykkeisiin.

Anarkistit

”Jokaisessa kaupungissa on pian viemärinsä ja niissä asuu rottia”, totesi aikoinaan itse Kaarle XV vanhan Tukholman ensimmäisen viemärin äärellä KUT:n mukaan. Anarkistit ovat mitä he ovat aina olleet: valtaapitävien rakenteita horjuttavia ja yksilön oikeuksia ylitse kaiken muun arvostavia toisinajattelijoita. Useimmat heistä eivät ole keskenään samaa mieltä edes siitä, mitä anarkia lopulta tarkoittaa. Heille tärkeintä tuntuukin toisinaan olevan loven aiheuttaminen johonkin vakiintuneeseen vallan linnakkeeseen. Tavallisesti tämä tarkoittaa provosoivia spraymaalattuja iskulauseita alakaupungin seinillä, mutta aina joskus äärisiipi nostaa päätään ja kaupungissa voi räjähtää pommi. Hiljattain on tapahtunut kaksi pahaa iskua, eikä niistä kumpikaan ole nostanut anarkistien osakkeita kansan silmissä.

Rautahukat
Alakaupungiksi kutsuttu alue alkaa vanhan kaupungin itä- ja eteläportilta. Sen halkaisee juuri vanhan kaupungin muurien itäpuolelta pohjois-eteläsuunnassa kulkeva E4-tie. Tietä ympäröi pieni kaksoisaidattu demilitarisoitu vyöhyke, joka jakaa alakaupungin itäiseen ja läntiseen vyöhykkeeseen. Läntisen vyöhykkeen tunnetuin paikka on Torni. Kyseessä on alueen viimeinen sodasta selvinnyt pilvenpiirtäjä. Tornissa toimii valtava basaari, joka ei nuku koskaan. Täältä voi ostaa lähes mitä tahansa, kunhan löytyy jotakin millä maksaa. Torni ja koko läntinen alakaupunki on rautahukkina tunnetun kaupungin suurimman jengin aluetta. He eivät virallisesti omista sitä, mutta jokainen tällä asuva tai liiketoimintaa harjoittava joutuu maksamaan heille suojelusrahaa. Itäinen alakaupunki on pienempien rikollispomojen ja jengien hallitsema. Näistä suurin on Veljeskunta. Alue ei ole läheskään yhtä vakaa, kuin läntinen alakaupunki. Koko alakaupunkia ympäröi verkkoaita ja satunnaisesti miehitettyjen vartiotornien ketju. Alakaupungin alueelle saa tulla kuka tahansa käymään päiväksi, mutta ilman yösijaa olevat lentävät täältä pihalle pimeyden laskeuduttua. Alakaupungin jonkinmoista suojaa tarjoavien verkkoaitojen takaa löytyy esikaupungin ulkovyöhykkeeksi kutsuttu alue. Se on surullinen slummi, jossa eletään kädestä suuhun eikä useimmilla ole varaa edes kohtuullisen puhtaaseen veteen saati ruokaan. Elinikäennuste ei ole järin kannustava. Muilla alueilla on sodan jälkeen ollut ongelmaa syntyvyydessä, mutta täällä elämää tuntuu myös syntyvän vanhaan tahtiin. Aluetta hallitsevat käytännössä joutomaalta tänne ryöstöretkiä tekevät romuttajat ja muut vaeltajat. Moni onkin valmis lähes mihin tahansa päästäkseen täältä pois.

Temppeliherrat
Kolmannen maailmansodan aikana kristinusko ja islam alkoivat hiljalleen fuusioitua yhteen. Näin syntynyt uskonkunta kutsuu itsenään temppeliherroiksi. Sen jäsenet sanovat kumartavansa ja saarnaavansa vain Yhtä jumalaa - Neoa. Uskossa yhdistyvät molempien kantamuotojen suvaitsevaisemmat linjat, mutta mukaan mahtuu monia asiaan vihkiytymättömille salaisia mysteerejä. Järjestö on vannonut suojelevansa kaupunkia ja kuningasta vastineeksi puhtaasta vedestä ja omasta suurtemppelialueestaan vanhan kaupungin muurien sisällä. Temppeliherrat onkin vapautettu kruunun verosta sekä taksvärkistä. He toimivat itsensä kuninkaan siunauksella mestari-aseenkantaja-pareina kadulla oikeutta jakavina tuomareina, rauhanturvaajina sekä pappeina. Temppeliherrojen koulutus tekee heistä soturimunkkeja, joiden taitoja harva tohtii lähteä haastamaan edes huomattavalla ylivoimalla. Temppeliherrojen lukumäärä on niin pieni, että he eivät voi suojella kattavasti koko Uutta Tukholmaa. Lisäksi vain noin joka viides kansalainen uskoo lainkaan Yhteen. Silti vuosittain moni nuori mies ja nainen hakee syntyperästään riippumatta toiveikkaana koulutukseen läntisessä alakaupungissa sijaitsevaan uuteen pieneen temppeliin. Ne harvat nuhteettomat ja huippukuntoiset, jotka hyväksytään koulutukseen ja selviytyvät viisivuotisesta kokelasajastaan, nauttivat loppuelämänsä useimpien kansalaisten ja muidenkin ryhmien suurta kunnioitusta. Lahjakkaimmat heistä voivat päätyä jopa Ensimmäisen kaupungin kuninkaanlinnan kunniakaartiin. Näin pitkälle hengissä säilyminen edes temppeliherrana Uudessa Tukholmassa on kuitenkin erittäin harvinaista.

Teknot
Uudessa maailmassa ei ole montaa kyläkoulua kummoisempaa opinahjoa. Tekniikan mestareiden eli teknojen yliopisto vanhan kaupungin läntisellä autonomisella alueella onkin maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen paikka. Tänne ei kuitenkaan pääse kuka tahansa oppiin. Omiensa lisäksi yliopistoon lasketaan lähinnä kuninkaallisia sekä muita kaupungin merkittävien perheiden jäseniä. Uuden Tukholman ydinvoimalat ja sähköverkko ovat esimerkkejä teknojen rakentamista ja omistamista tulolähteistä. Merkittävin jopa sotaa edeltäneen teknologian ylittävä ihme on kuitenkin lentävä Ensimmäinen kaupunki. Sen suunnitteli ja rakennutti höyrymestari Watt. Kauppahinta oli merkittävä siivu kaupungin vesivaroista. Teknot ovatkin nyt kuninkaallisten jälkeen selvästi kaupungin rikkain ryhmä. Mikäli joku tekninen laite pitää korjata, on tekno pääsääntöisesti ainoa henkilö, joka voi auttaa asian kanssa. Heidän kanssaan ei ole kuitenkaan aina ihan helppoa asioida. Luonteeltaan he tuntuvat olevan kauniisti sanottuna omituisia ja heidän huvinsa ovat kuulemma rankkoja jopa alakaupungin synkimpien kolojen mittapuulla.

Romuttajat
Uuden Tukholman ulkopuolella olevaa vyöhykettä kutsutaan joutomaaksi. Täällä asuu yhä runsaasti väkeä. Heidät tunnetaan vaeltajina. Suurin tunnettu vaeltajaryhmä ovat romuttajat. Vahvimman ja nopeimman oikeus tuntuu olevan heidän pääperiaatteensa. Moni rojalisti pitää heitä lähes eläiminä. Tämä näkemys on osin oikeutettu, sillä epätoivoisimmat ja saastunutta vettä liian kauan juoneet yksilöt tekevät toistuvasti sanoinkuvaamattomia raakuuksia varsinkin ulkovyöhykkeen asukeille. Pinnan alla romuttajat ryhmänä on kuitenkin paljon mutkikkaampi kokonaisuus. Romuttajat koostuvat useista eri heimoista tai klaaneista, jotka on yhdistetty voimalla, lahjoilla ja naimakaupoilla. Romuttajiin liittymättömiä pikkuheimoja ja yksinäisiä vaeltajia on kuitenkin vielä jäljellä melko paljon. Romuttajien tunnetuin joukko ovat asfalttisoturit. Mitä vaarallisempi tai nopeampi taisteluajoneuvo, sitä mahtavampi henkilö täytyy löytyä ohjainten takaa. Heimoja johtaa usein vahvin soturi. Heidän taustallaan vaikuttavat poppamiehet, jotka ovat parannustaidoltaan arvostettuja vieraita alakaupungissakin. Shamaaneista mahtavimpien kerrotaan voivan parantaa jopa saastuneen veden aiheuttamia oireita. Usein yksittäinen romuttaja tai pieni ryhmä heitä saapuu Tornille myymään joutomaalta tekemiään vanhan teknologian löytöjä. Usein heillä on myytävänä myös öljyä, generaattoreita tai kaasua. Nämä ovat hyvin haluttuja tarpeita, sillä vanhan Tornin kautta alakaupunkiin ja ulommas levittäytyvä sähköverkko on hyvin epävakaa ja suuriakin alueita voi pimentyä omatekoisten kytkentöjen takia. Teknot korjaavat verkkoa alakaupunginkin alueella, mutta kauemmaksi Tornista mentäessä vian kuntoon saaminen voi kestää päiviä tai jopa viikkoja.

Muukalaiset
Jokainen on kuullut jotakin kolme päivää sitten Uuteen Tukholmaan laskeutuneista muukalaista. Moni on pohtinut asiaa, mutta harva kuvitteli ihmiskunnan ensimmäisen kohtaamisen Maan ulkopuolisen älyn kanssa olevan näin vaatimaton. Muukalaiset saapuivat nimittäin kolmella liitoksistaan natisevalla aluksella, jotka romuläjämäisen ulkomuotonsa puolesta sopivat hyvin ulkovyöhykkeelle, jonne ne laskeutuivat. Kahteen päivään ei tapahtunut mitään. Viimein yhdestä aluksesta aukesi luukku. Tämän jälkeisistä tapahtumista kukaan ei vaikuta tietävän vielä mitään konkreettista, joten huhut kiertävät villeinä. Ainoa mistä useimmat tuntuvat olevan yhtä mieltä on se, että olennot olivat ihmisten kokoisia ja paksuihin kankaisiin verhoutuneita. He pystyivät kommunikoimaan paikkaa valvomaan saapuneiden temppeliherrojen kanssa ja halusivat tavata Liiton edustajan. Romuttajat ovat seuranneet tilannetta suurella joukolla kauempaa, mutta näiden päivien aikana ei ole tapahtunut ensimmäistäkään suurempaa yhteenottoa koko ulkovyöhykkeellä.

Liitto
Liitto perustettiin jo vuosia sitten. Tarkoituksena sillä on avata keskusteluyhteys eri ryhmien välille ja saada näiden johtajat neuvottelemaan parannuksista koko ihmiskunnan hyväksi. Pohjatyötä on asiasta aina positiiviseen sävyyn uutisoivan KUT:n mukaan tehty ahkerasti, mutta ensimmäistäkään täysistuntoa ei ole saatu järjestettyä tähän päivään mennessä. Liiton pääsihteeristä onkin tullut eräänlainen vitsi vanhan kaupungin parempiosaisten keskuudessa. Liitto pitää nykyisin rekisteriä vesikaupasta. Rekisteriin kirjataan myyjät, määrät sekä laatu. Tietoa on myyty osana Liiton toimintaa eri ryhmien edustajille. Muukalaisten saapuminen nosti Liiton uuteen arvoon. Pääsihteeri kutsui kaikki Uuden Tukholman ja lähialueiden johtohahmot saman pöydän ääreen kuninkaan juuri Liitolle lahjoittamiin tiloihin Ensimmäiseen kaupunkiin. Kokouksen tarkoitus on edistää rauhaa, selvittää viime aikojen tilannetta kärjistäneitä tapahtumia sekä ennen kaikkea suoda kaikille osapuolille tilaisuus tutustua ulkovyöhykkeelle laskeutuneisiin muukalaisiin. Täydellinen osallistujalista ei ole edes paikalle kutsuttujen tiedossa. Kukaan kutsuttu voi tuskin jättää moista tilaisuutta käyttämättä. Vähempiosaisten keskuudessa on syttynyt pieni toivon kipinä. Voisiko tämä olla alku rauhaan, ihmiskunnan uuteen kukoistukseen ja yleiseen hyvinvointiin johtavalle tielle?

Ensimmäinen kaupunki
Uuden Tukholman symboliksi vuosikymmen sitten valmistunut lentävä kaupunki leijuu ilmassa lähes äänettömänä käyvän koneiston kannattelemana. Kukaan ei tunnu tietävän, miten tähän on pystytty tai edes sitä, mistä kaupunki saa käyttövoimansa. Aurinkoisena päivänä metallikuoren suojaaman pohjan heijastus näkyy pienen auringon lailla kymmenien kilometrien päähän. Yöaikaan kaupunki kylpee juhlavassa valossa ja sen alla leijuu tällöin hyvin nähtävillä oleva höyrypilvi. Yksi asia on varmaa. Tämä on ihmiskunnan teknisen osaamisen korkein taidonnäyte.

Ensimmäisessä kaupungissa elää vakituisesti toista tuhatta ihmistä. Nämä ovat lähinnä kuninkaallisia, karoliineja sekä palvelusväkeä. Kompleksin kiistatta silmiinpistävin maamerkki on valtava kuninkaanlinna kellopelitorneineen. Sitä vartioi temppeliherrojen eliitistä koostuva kuninkaanlinnan kunniakaarti. Ensimmäisessä kaupungissa sijaitsevat myös salaisen poliisin sekä Liiton päämajat. Demokraateille ei ole annettu täältä tiloja useista hakemuksista huolimatta. Kaupunkiin pääsee vain ilmalaivalla tai muulla lentävällä laitteella. Säännöllistä liikennettä kaupunkiin kulkee puolen tunnin välein vanhan kaupungin lentokentältä. Matkaan tarvitaan aina kirjallinen kutsu vakituiselta kaupungin asukilta. Tunnuksettomat kaupunkia lähestyvät lentävät laitteet ammutaan varoituksen jälkeen lentokentän ilmantorjuntapatterilla.

Valuutta ja vesi
Rahayksikkö on kruunu (Kr). Se on jaettavissa edelleen sataan äyriin. Kruunun arvo määritellään puhtaassa vedessä. Nykyarvo on 1000 Kr / 1 litra täysin puhdasta vettä eli H2O:ta. Kaikkien muiden asioiden hinta elää tämän mukaan. Kuninkaalliset ovat säilyttäneet veden arvon jo kolmekymmentä vuotta samalla tasolla. Moni pelkää tästä syystä hinnalle olevan nostopaineita. Veden puhtaus kertoo miten paljon vedestä on saatu poistettua lähes kaikkialla vesistöt saastuttanutta nanovirusta. Veden puhdistamiseen on olemassa eritehoisia menetelmiä.

Vettä on saatavilla yllä mainittujen vesiluokkien lisäksi kaikissa eri puhtausarvoissa. Jokainen aikuinen tarvitsee vähintään kaksi (2) litraa vettä päivässä selviytyäkseen. Moni joutuukin tyytymään heikon varallisuutensa takia huomattavasti huonompaan veteen, mitä haluaisi juoda tai juottaa perheelleen. Sekoittamalla esimerkiksi ”vettä” ja ”tippavettä” saadaan aikaan näiden välimuoto ”lantrattu vesi”. Soppavesi tunnetaan myös nimellä ”likainen vesi”. Puhdistamattomaan luonnonveteen viitataan usein puolestaan ”raakavetenä”. Sen pitkäaikainen nauttiminen johtaa aina vakavaan sairastumiseen.

Nanovirus
Veden saastuttanut nanovirus on todella ilkeä. Moni uskookin sen olevan mutaatio Yhdysvaltoina tunnetun valtion WWIII:ssa käyttämistä biologisista aseista, jotka altistuivat pommitettujen ydinvoimaloiden säteilylle. Viruksella on kaksi tunnettua vaikutusta ihmisiin. Pienenä pitkäkestoisena annoksena, kuten henkilön altistuminen sateelle, se heikentää hedelmällisyyttä kummallakin sukupuolella. Suurempana kerta-annoksena, kuten soppaveden pidempään jatkuneen juomisena, saattaa ilmetä huimausta, päänsärkyä ja sekavuutta. Mikäli kasvojen ja kaulan alueella ilmestyy iholle näkyviin värikkäitä suonia, on virus saanut voiton immuunijärjestelmästä. Oireet voimistuvat parin tunnin ajan ja sitten ilman kummempaa varoitusta sydän pettää. Sairastumiseen on olemassa kehittyneitä hoitomuotoja, mutta ne ovat erittäin kalliita eivätkä nekään tuo täydellistä apua. Yleensä ne lähinnä hidastavat väistämätöntä seurasta viikoilla tai kuukausilla. Virus tarttuu vain merkittävälle vesimäärälle altistumisesta. Kukaan ei sairastu saatuaan päällensä yhden sadepisaran raakaa luonnonvettä, mutta lyhytkin uiminen meressä on varma tapa sairastua. Sairastunut yksilö ei ole tiettävästi tartuntalähteenä vaaraksi muille eläessään. Virukseen kuolleiden ruumiit poltetaan kuitenkin poikkeuksetta mahdollisimman pian kuoleman jälkeen. Nanovirusta sisältävän kasteluveden on todettu siirtävän viruksen myös kasveihin ja niitä syöviin eläimiin, joskin vähemmissä määrin. Näin myös ruuan suhteen käytetään sen tuottamiseen käytetyn heikoimman veden luokitusta, joskin tätä on vaikea osoittaa todeksi ilman laboratoriovälineitä. Sellaisenaan olevan veden laatu on mitattavissa jokaisella kansalaisella mukana olevalla mittarilla.

Talous ja ruoka
Maata voivat omistaa Uudessa Tukholmassa vain kuninkaalliset ja erikoisluvan saaneet yksilöt tai yhteisöt. Se on aina erittäin kallista. Ostovoimasta näkee, että monelle ainoa vaihtoehto on elää säästeliäästi yksin ja usein jakaen asunto isomman joukon kesken, jotta jää edes jokunen kruunu välttämättömien kulujen lisäksi.

Ruoka on kallista, sillä se kasvatetaan vedellä. Kasvatettua lihaa syvät vain rikkaat, puhdas kasviruokakin on varattu hyväosaisille ja kadulla rottavarras edustaa gourmetruuan kärkipäätä. Kalaa syövät vain huippurikkaat ja rutiköyhät. Puhtausasteessa on tällöin merkittävä ero.

Herroja, palvelijoita ja orjia
Orjuus ei ole virallisesti sallittua Uudessa Tukholmassa. Käytännössä tilanne on toinen. Elinkustannusten ollessa huikeat ja vaarojen vaaniessa alakaupungin porttien ulkopuolella, moni kokee ainoaksi vaihtoehdoksi myydä itseään tai osaamistaan. Jokainen isäntä kohtelee palvelijoitaan omalla tavallaan. Vain harva heistä kokee tarpeelliseksi pitää yllä rojalistien aina mainostamia ihmisarvoja, mutta näitäkin löytyy. Hyvällä isännällä on harvoin varaa pitää paria palvelijaa enempää kerralla. Nämä ovat erittäin haluttuja paikkoja ja sana kiertää nopeasti. Tämä ei ole aina hyvä asia. Vähäinen palvelijamäärä tekee isännästä helpon ryöstökohteen.

Päihteet ja seksuaalisuus
Uudessa Tukholmassa suurin osa asukkaista käyttää joitakin päihdettä säännöllisesti. Köyhillä tämä rajoittuu tupakkaan ja muljuun. Mikään aine ei ole kielletty, mutta hinnoittelu määrää hyvin pitkälti kenellä on varaa mihinkin luksustuotteeseen. Torni on kaupungin huumebisneksen keskus ja sieltä onkin saatavilla ympäri vuorokauden kaikkia yleisimpiä aineita hyvin tasalaatuisina.

Seksuaalisuus on jokaisen henkilökohtainen asia. Tasa-arvoisuus on levinnyt kattamaan LGBT-ryhmät siinä missä miehet ja naiset. Jotkin aatelisarvot ovat ainoat asemat, joihin nainen ei vallitsevan vanhan lain mukaan voi kohota. Tämän lisäksi eräät uskonnolliset ryhmät, kuten temppeliherrat, eivät hyväksy LGBT-väkeä jäsenikseen. Kansan keskuudessa tätä näkemystä pidetään vanhoillisena. Prostituutio on kaupungin alueella sallittua luvanvaraisissa bordelleissa.

Teknologia ja terveydenhuolto
Moni teollisuuslaite käyttää voimanlähteenään höyrykoneita, jotka ovat kehittyneet tehollisesti huomattavasti. Vanhassa kaupungissa voi kuitenkin törmätä lähes mihin tahansa vanhan maailman moderniin mukavuuteen. Pienlaitteet kytketään sähköverkkoon, generaattoreihin tai akkuihin. Akut ovat suosittuja sähköverkon monien häiriöiden takia, mutta kalliita varsinkin lyijyratkaisuiden ulkopuolella. Mikroprosessorit ovat haluttuja, harvinaisia ja erittäin arvokkaita. Tietokoneita on vain suurilla organisaatioilla ja niihin suhtaudutaan kansan parissa varauksella. Erään teorian mukaan juuri tietokoneen virhe oli alkusyy WWIII:lle. Moni laite onkin palautettu mekaaniseksi ja analogiseksi. Ensimmäisessä ja vanhassa kaupungissa toimivat omiin keskuksiinsa perustuvat lankapuhelinverkot. Muualla yleisin tapa kommunikoida pidempien matkojen ylitse ovat radiolähettimet. Terveydenhoito on taantunut merkittävästi monien vanhan maailman hienoimpien laitteiden yhä puuttuessa. Jokaisessa leikkauksessa on riskinsä. Keinoelimiä ei ole ja ihmisen ja koneen yhdistämiseen suhtaudutaan pelokkaasti historian huonojen kokemusten valossa. Peruslääkkeitä on saatavilla hyvin, mutta erikoisemmista on pulaa vaikka rahaa löytyisikin.

Urheilu
Jalkapallo on ehdottomasti suosituin urheilulaji Uudessa Tukholmassa. Vanhassa kaupungissa on huippujoukkue Uuden Tukholman Haukat, joka on lähes aina kaupungin vuotuisen sarjan mestari. Läntisessä alakaupungissa vaikuttaa rautahukkien joukkue ja idässä uudeksi joukkueeksi on nousemassa seuraavalle kaudelle Palloveljeskunta. Ulkovyöhykkeellä on monia joukkueita. Näistä tunnetuin on Rottapojat. Toisinaan sarjassa on nähty joutomaalta vierailevia kokoonpanoja. Näistä yksi on ylitse muiden. Romuttajien joukkue Petrolipäät vei sarjan voiton viime vuonna, mikä oli kova kolaus Haukoille. Muita suosittuja urheilumuotoja ovat rikkaiden parissa klassinen yleisurheilu, näyttävät ilma-aluskisat ja ammunta. Alakaupungissa raa'at häkkiottelut vetävät väkeä joka viikonloppu lyömään vetoa voittajasta, joka palkitaan viidellä litralla H2O:ta. Myös temppeliherrojen yhdistetyt taistelulajit saavat aina huomiota osakseen. Ulkovyöhykkeellä rakastetaan myös klassista yleisurheilua ja aseettomina monesti kuolemaan asti käytäviä monttumatseja. Täällä hurjinta menoa tarjoavat romuttajien asfalttisotureiden kuukausittaiset kilpa-ajot.

Media ja posti
Kuninkaallinen uutishuone ja tietotoimisto vastaa virallisesta radio- ja televisiolähetystoiminnasta sekä kaupungin ainoan päivittäin ilmestyvän pääsanomalehden ”Uusi Tukholma Tänään” julkaisusta. Piraattilähetyksiä on toisinaan ja niitä pyritään kitkemään. Ensimmäisessä ja vanhassa kaupungissa posti jaetaan päivittäin kotiin kuninkaallisen postitoimiston toimesta. Alakaupungissa lähetykset täytyy jättää ja noutaa postitoimipisteistä vuokrattavista postilokeroista. Postia ei koske yksityisyydensuoja. Viranomaiset voivat avata ja tutkia lähetykset niin tarpeelliseksi katsoessaan. Saatavilla on myös yksityisiä kuriiripalveluita. Nämäkin operoivat todella harvoin alakaupungin ulkopuolella.

Kulttuuri
Taidekenttä on Uudessa Tukholmassa monipuolinen ja rikas, mutta kuilu on hyvin jyrkkä vanhan kaupungin rajoilla. Alakaupungista ei löydy ensimmäistäkään oopperataloa tai modernin taiteen museota. Teatteri, elokuvat ja kabaree ovat täällä suosittuja. Katutaide on tällä hetkellä in. Vanhaa sotaa edeltävältä ajalta olevaa taidetta ja antiikkia arvostetaan varsinkin hovin parissa sen huomattavan keräilyarvon takia.

© 2013 Samu Kahila / Eru